Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - набавка рачунарске опреме - хардвер
Објављено:02. 07. 2020.
Ид:ЦЈН 02/2020

Обавештење о закљученим уговорима - објављено 23.09.2020. године
Обавештење о закљученим уговорима - објављено 02.07.2020. године