Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
СПИРИ ЈЛВ видео материјал
Сектор за информационе технологије
Кључне речи:

Следеће видео обуке су на располагању:

Администрација

 1. Хитна плаћања
 2. Управљање корисницима
 3. Управљање улогама
 4. Корисничке сесије
 5. Одобравање регистрације

Шифарници - Учитавање буџета

 1. Раздео Глава
 2. Пројекти

Апропријације

 1. Преглед апропријације
 2. Креирање захтева за апропријације
 3. Креирање захтева за апропријације XМЛ
 4. Преглед захтева за апропријације - Измена Овера Отказивање

Евиденциони рачуни

 1. Преглед евиденционих рачуна
 2. Креирање захтева за евиденционе рачуне
 3. Креирање захтева за ЕР XМЛ
 4. Преглед захтева за евиденционе рачуне - Измена Овера Отказивање
 5. Измена назива ЕР и затварање ЕР

Квоте

 1. Преглед квота
 2. Креирање захтева за квоте
 3. Креирање захтева за квоте XМЛ
 4. Преглед захтева за квоте - Измена Овера Отказивање

Преузете обавезе

 1. Преглед појединачних преузетих обавеза
 2. Креирање захтева за појединачне преузете обавезе
 3. Креирање захтева за појединачне ПО XМЛ
 4. Преглед захтева за појединачне ПО - Измена Овера Отказивање
 5. Преглед кумулативних преузетих обавеза
 6. Креирање захтева за кумулативне ПО XМЛ ПО06 ПО05

Плаћања

 1. Креирање захтева за плаћање и преглед захтева
 2. Преглед уплата
 3. Сравњење уплате
 4. Корекција расхода
 5. Слање на плаћање - Чек листа