Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
СПИРИ видео материјал
Сектор за информационе технологије
Кључне речи:

Следеће видео обуке су на располагању:

Апропријације

 1. Преглед апропријације
 2. Креирање захтева за за апропријације
 3. Креирање захтева за апропријације XМЛ
 4. Преглед захтева за апропријације - Измена овера отказивање

Финансијско планирање

 1. Увод у финансијско планирање
 2. План иницијалних квота
 3. План осталих расхода
 4. План прихода буџетских корисника
 5. Сумарни преглед по ДБК - Сумарни преглед по ЕК
 6. План прихода Републике и план задуживања
 7. Управљање циклусима
 8. Креирање, корекција и валидација планова

Квоте

 1. Преглед квота
 2. Креирање захтева за квоте
 3. Креирање захтева за квоте XМЛ
 4. Преглед захтева за квоте - Измена Овера Отказивање

Евиденциони рачуни

 1. Преглед евиденционих рачуна
 2. Креирање захтева за евиденционе рачуне
 3. Креирање захтева за ЕР XМЛ
 4. Преглед захтева за евиденционе рачуне - Измена Овера Отказивање
 5. Измена назива ЕР и затварање ЕР

Преузете обавезе

 1. Преглед појединачних преузетих обавеза
 2. Креирање захтева за појединачне преузете обавезе
 3. Креирање захтева за појединачне ПО XМЛ
 4. Преглед захтева за појединачне ПО - Измена Овера Отказивање
 5. Преглед кумулативних преузетих обавеза
 6. Креирање захтева за кумулативне ПО XМЛ

Плаћања

 1. Креирање захтева за плаћање и преглед захтева
 2. Преглед уплата
 3. Захтев за повраћај уплате
 4. Сравњење уплате
 5. Корекција расхода