Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ЕПП
Сектор за управљање процесима система јавних финансија

Електронски платни промет (еПП) омогућава корисницима јавних средстава електронско плаћање преко Интернета.

Сервис омогућава следеће функционалности:

 • Припрему и слање електронских платних налога
 • Упит у тренутно стање на рачунима КЈС
 • Преглед промена на рачунима КЈС у току дана
 • Преузимање извода
 • Преузимање дневних промена на рачунима КЈС у електронском облику (дневни извод)

Основне информације

Приступна адреса продукцијатест
Почетак рада 12. јануар 2022.
Корисници система Корисници јавних средстава (КЈС)
Подршка epp@trezor.gov.rs
Радно време 07:00 - 17:45 за спровођење плаћања, 24/7 за све друге функционалности

Како постати корисник

Да би сте постали корисник сервиса потребно је да задовољите следеће предуслове:

 • Обезбеђен приступ Интернету
 • Поседовање рачунара са оперативним системима заступљеним на тржишту и неким од популарних интернет прегледача
 • Задовољавање Општих услова за коришћење електронског платног промета Управе за трезор

Регистрација КЈС

Регистрација се врши подношењем приступне документације:

 1. Уговор у четири примерка
 2. Општи услови у четири примерка
 3. Лични идентификациони документ на увид лица које преузима кориснички налог
 4. Захтев за регистрацију попуњен у електронској форми и достављен на адресу електронске поште локалног администратора (Образац еПП-1)
 5. Овлашћење локалном администратору за рад у еПП (Образац еПП-2)
 6. Овлашћење за преузимање корисничког налога (Образац еПП-3)

Документација се доставља месно надлежној организационој јединици Управе за трезор где се могу добити све неопходне информације у вези сервиса.

Документација

Општи услови за коришћење електронског платног промета Управе за трезор
Уговор о коришћењу електронског платног промета Управе за трезор
Овлашћење локалном администратору за рад у еПП (еПП-2)
Овлашћење за преузимање корисничког налога (еПП-3)
Захтев за блокаду и деблокаду корисничког налога (еПП-5)
Захтев за укидање приступа корисничком налогу (еПП-6)

Обавештења

Обавештење корисницима јавних средстава о почетку продукције
Обавештење корисницима јавних средстава о примени нових Општих услова од 15. новембра 2022. године
Обавештење корисницима јавних средстава о укидању испоруке извода на адресе електронске поште

Прописи

Закон о платним услугама