Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Регистар запослених
Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу

Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, представља скуп података о корисницима јавних средстава, података о запосленим, изабраним, именованим, постављеним и ангажованим лицима код корисника јавних средстава, као и података о примањима тих лица.

Основне информације

Приступна адреса https://zapos.trezor.gov.rs/RegistarZaposlenih/
Почетак рада 2013.
Корисници система Корисници јавних средстава
Подршка registarzaposlenih@trezor.gov.rs

Документа

Обавештења

Обавештење КЈС - ЦРОСО
Обавештење КЈС - уредба о шифарнику радних места
Најчешће постављана питања

Прописи

Закон о буџетском систему
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код КЈС
Уредба о шифарнику радних места
Одлука о максималном броју запослених
Уредба о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца

Упутства

Упутство за попуњавање образаца
Корисничко упутство
Упутство о формату и намени поруке за електронску размену порука

Обрасци

Образац за унос података о запосленима,изабраним и постављеним лицима на неодређено и одређено време
Образац за унос података о ангажованим лицима по уговору
Образац за унос података о ангажованим лицима преко студентских и омладинских задруга
Образац за унос података о примањима запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица
Захтев за приступ Регистру запослених

Шифарници

Шифарник радних места