Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Рекламације по основу уплата
Уредништво сајта
Објављено:15. 03. 2021.
Кључне речи:

Рекламације по основу уплата које се врше на рачун 840-1848-16 - ,,Обједињена наплата за издавање регистрационе налепнице на овлашћеним техничким прегледима као и таксе и накнаде које се плаћају у управним стварима из делокруга рада Министарства унутрашњих послова“,

вршиће се путем мејл адресе reklamacijeeplati@trezor.gov.rs .

За више информација можете позвати бројеве телефона +381 11 3202 360, +381 11 3202 282, +381 11 3202 291, +381 11 2927 507, +381 11 3202 456