Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење носиоцима пољопривредних газдинстава
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Објављено:24. 03. 2020.
Кључне речи:

Због проглашења ванредног стања на територији Републике Србије, пољопривредна газдинства нису у могућности да Управи за трезор подносе захтеве за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи сагласно одредбама Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја (“Сл. гласник РС“, број 29/13, 9/16, 44/18-др. закон).

Из наведених разлога донет је Правилник о измени Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја (“Сл. гласник РС“, број 38/20, у даљем тексту: Правилник). којим је прописано следеће:

Измене се налазе у прилогу:

Обавештење носиоцима пољопривредних газдинстава