Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење странкама о радном времену шалтера Управе за трезор
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Објављено:20. 03. 2020.
Кључне речи:

На основу Закључка Владе Републике Србије (,,Службени гласник РС”, бр. 35/20 и 37/20) Министарство финансија - Управа за трезор обавештава странке да ће шалтери у филијалама Управе за трезор бити изузети од обуставе рада до дана престанка ванредног стања, односно до доношења другачијег акта Владе.

Послови се могу обавити сваког радног дана у периоду од 08,00-12,00 часова на шалтерима филијала наведених у прилогу.

Обавештење странкама о радном времену шалтера Управе за трезор