Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење о Позиву за подношење понуда за спровођење поступка узимања у закуп пословног простора за смештај и чување архивске грађе
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:04. 03. 2020.
Кључне речи:

Управа за трезор спроводи поступак прикупљања понуда у вези узимања у закуп пословног простора за смештај и чување архивске грађе. Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези узимања у закуп пословног простора за смештај и чување архивске грађе (Позив за подношење понуда преузмите у прилогу). Саставни део Позива је Образац понуде дат у ПДФ формату. Додатна обавештења у вези са овим Позивом могу се добити електронским путем: dragana.mijalackovic@trezor.gov.rs

Позив за подношење понуда - објављено 4.3.2020. године