Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Информатор о раду
Уредништво сајта

Информатор о раду Управе за трезор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја1 и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа2.

Информатор о раду УТ - јул 2024

Основни подаци о органу

Министарство финансија – Управа за трезор

Адреса Поп Лукина 7-9, 11000 Београд
Матични број 17862146
ПИБ 103964453
Електронска пошта kabinet@trezor.gov.rs  1. Службени гласник РС број: 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21 

  2. Службени гласник РС број: 68/10 и 10/22