Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Јавни конкурси
Сектор за људске и материјалне ресурсе

На основу Закона о државним службеницима1 и Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима2, в. д. директор Управе за трезор оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Радна места се попуњавају на неодређено време.  

Активни конкурс
Јавни конкурс 13.11.2019. године
Образац пријаве р.м 1
Образац пријаве р.м 2
Образац пријаве р.м 3
Образац пријаве р.м 4
Образац пријаве р.м 5
Образац пријаве р.м 6
Образац пријаве р.м 7
Образац пријаве р.м 8
Образац пријаве р.м 9
Образац пријаве р.м 10
Образац пријаве р.м 11
Образац пријаве р.м 12
Образац пријаве р.м 13
Образац пријаве р.м 14
Образац пријаве р.м 15
Образац пријаве р.м 16
Образац пријаве р.м 17
Образац пријаве р.м 18
Образац пријаве р.м 19
Образац пријаве р.м 20
Јавни конкурс 16. октобар 2019. године
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Образац пријаве 01-методолог за извештавање о јавним приходима
Образац пријаве 02-техничар за заштиту информационих система
Образац пријаве 03-руководилац групе
Образац пријаве 04-радно место за подршку пословима заштите мрежне инфраструктуре
Образац пријаве 05-радно место за подршку мултимедијалним сервисима
Образац пријаве 06-организатор и контролор рачуноводствених послова
Образац пријаве 07-радно место за финансијску контролу, анализу и извештавање
Образац пријаве 08-радно место за контролу извршења јавних плаћања
Образац пријаве 09-начелник Одељења
Образац пријаве 10-радно место за водјење и контролу буџетских евиденција
Образац пријаве 11-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 12-радно место за послове буџетских евиденција и фискалне статистике
Образац пријаве 13-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 14-радно место за послове буџетских евиденција и фискалне статистике
Образац пријаве 15-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 16-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 17-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 18-радно место за контролу извршења јавних плаћања
Образац пријаве 19-радно место за послове буџетских евиденција и фискалне статистике
Образац пријаве 20-радно место за контролу извршења јавних плаћања
Јавни конкурс 9. октобар 2019. године
Јавни конкурс 21. август 2019. године
Образац пријаве
Материјал за припрему кандидата за проверу посебних фун.компентенција - Објављено 30.08.2019. године
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Јавни конкурс 7. август 2019. године
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - објављено 22.08.2019. године
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција
Образац пријаве за радно место 01 - софтверски инжењер
Образац пријаве за радно место 02 - програмер
Образац пријаве за радно место 03 - систем администратор
Образац пријаве за радно место 04 - самостални систем инжењер
Образац пријаве за радно место 05 - мрежни инжењер
Образац пријаве за радно место 06 - инжењер за комуникационе сервисе
Образац пријаве за радно место 07 - подршка за хардвер и софтвер
Образац пријаве за радно место 08 - организација послова буџетских евиденција
Образац пријаве за радно место 09 - саветник за јавна плаћања
Образац пријаве за радно место 10 - млађи саветник за контролу јавних плаћања
Претходни конкурси
Јавни конкурс 2019-05-15 - директор и помоћници Управа у саставу МФИН
Јавни конкурс 2018-12-26
Јавни конкурс 2018-10-24
Јавни конкурс 2018-08-01
Јавни конкурс 2018-06-13
Јавни конкурс 2018-05-23
Јавни конкурс 2018-03-28
Јавни конкурс 2017-12-20
Јавни конкурс 2017-09-27

  1. Службени гласник РС, број: 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17 

  2. Службени гласник РС, број: 41/07 и 109/09