Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
RPG
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Ključne reči:

Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva1 propisano je da se upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) vrši u područnoj jedinici Uprave za trezor prema mestu prebivališta (sedišta – ukoliko je u pitanju pravno lice ili preduzetnik) budućeg nosioca poljoprivrednog gazdinstva, bez obzira na teritoriju gde se nalaze parcele koje su predmet upisa u Registar.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava je dobrovoljno i vrši se tokom cele godine.

Od dokumentacije se prilažu uredno popunjeni obrasci (dobijaju se u Upravi za trezor), fotokopija lične karte nosioca i članova poljoprivrednog gazdinstva, dokaz o otvorenom namenskom računu u jednoj od poslovnih banaka, ako se upisuje zemlja uzeta u zakup dostavljaju se overeni ugovori o zakupu zemljišta.

Poljoprivredno gazdinstvo koje se upisuje u Registar poljoprivrednih gazdinstava, upisuje sve katastarske parcele zemljišta na kojima obavlja poljoprivrednu proizvodnju; odnosno u obavezi je da ih upiše prilikom obnove registracije.

Ako se utvrdi da poljoprivredno gazdinstvo nije prijavilo u Registar poljoprivrednih gazdinstava sve katastarske parcele na kojima obavlja poljoprivrednu proizvodnju odrediće mu se pasivan status u trajanju od 3 (tri) godine.

Ako nakon upisa u Registar dođe do promene upisanih podataka koji se odnose na zemljišni fond, osnov korišćenja zemljišta ili fond životinja, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno ovlašćeno lice u poljoprivrednom gazdinstvu vrši obnovu registracije ovih podataka u Registru u roku od 30 dana od dana nastanka promene.

Poljoprivredno gazdinstvo koje ne dostavi podatke koji su promenjeni u odnosu na stanje u Registru poljoprivrednih gazdinstava u propisanom roku od 30 dana od dana nastanka promene, imaće za posledicu određivanje pasivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva, rešenjem direktora Uprave, u trajanju od godinu dana.  1. “Službeni glasnik RS”, broj 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 - dr. zakon, 102/2018 i 6/2019