Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Konkursi
Sektor za ljudske i materijalne resurse


Izjava o pribavljanju podataka o kojima se vodi službena evidencija
  • Javni konkursi

    Javni konkursi za popunjavanje radnih mesta u Upravi za trezor

  • Interni konkursi

    Interni konkursi za popunjavanje radnih mesta u Upravi za trezor