Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Konkursi

OBAVEŠTENjE ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLjUJU NA KONKURSE U DRŽAVNOJ UPRAVI

Služba za upraljanje kadrovima otvorila je Kutak (https://kutak.suk.gov.rs), blog Službe za upravljanje kadrovima, koji je posvećen najpre kandidatima, pa onda i drugoj javnosti.

U Kutku kandidati mogu da provere koliko su se pripremili za testiranje i proveru kompetencija. Postavljeno je po 10 testova iz dela „Organizacija i rad državnih organa RS“ i „Poslovna komunikacija“, kao i testovi iz engleskog jezika.

Pored toga u Kutku se nalaze i linkovi ka svim tutorijalima i materijalima za pripremu kojima SUK raspolaže, kao i objašnjenje svih faza izbornog procesa korak po korak.

  • Javni konkursi

    Javni konkursi za popunjavanje radnih mesta u Upravi za trezor

  • Interni konkursi

    Interni konkursi za popunjavanje radnih mesta u Upravi za trezor