Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Kontakti

Centrala

Adresa Pop Lukina 7-9, 11000 Beograd, Srbija
Telefon 011 3202-300
Email kabinet@trezor.gov.rs

trezor

Direktor
Marko Gvero
kabinet@trezor.gov.rs

Odsek za poslovnu saradnju

Šef Odseka

kabinet@trezor.gov.rs

Sektor za izvršenje budžeta

Pomoćnik direktora
Sandra Vraneš

ibrs@trezor.gov.rs

Sektor za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

V.d. pomoćnik direktora
Zvezdan Popović

racunovodstvoizvestavanje@trezor.gov.rs

Sektor za obradu ličnih primanja

Pomoćnik direktora
Dragica Jovanović

solp@trezor.gov.rs

Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

V.d. pomoćnik direktora
Vladimir Despot

sjpfs@trezor.gov.rs

Sektor za informacione tehnologije

V.d. pomoćnik direktora
Jelena Fišćan

sit@trezor.gov.rs

Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura

Pomoćnik direktora
Miljan Čvoro

snppkpp@trezor.gov.rs

Sektor za ljudske resurse

P.o. rukovodilac Sektora
Tanja Glumac Skalicki

ljudskiresursi@trezor.gov.rs

Sektor za materijalne resurse

P.o. rukovodilac Sektora
Aleksandra Popović

materijalniresursi@trezor.gov.rs

Sektor za finansiranje, računovodstvo i kontrolu

V.d. pomoćnik direktora
Maja Folić

sfrk@trezor.gov.rs

Sektor za upravljanje procesima sistema javnih finansija

Pomoćnik direktora
Marina Grbić

supsjf@trezor.gov.rs

Odsek za internu reviziju

Šef Odseka
Marijana Krunić

internarevizija@trezor.gov.rs

Odsek za internu kontrolu

Šef Odseka
Miloš Reljić

internakontrola@trezor.gov.rs


Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Dragana Gadžić

dragana.gadzic@trezor.gov.rs

Uže unutrašnje jedinice