Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Kontakti
Sektor za ljudske i materijalne resurse

Centrala

Adresa Pop Lukina 7-9, 11000 Beograd, Srbija
Telefon 011 3202-300
Email kabinet@trezor.gov.rs

trezor

p.o. direktor
Marko Gvero
kabinet@trezor.gov.rs

Grupa za internu reviziju

Rukovodilac
Marijana Krunić

marijana.krunic@trezor.gov.rs

Sektor za izvršenje budžeta

p.o. Pomoćnik direktora
Ljiljana Marić

ljilja.maric@trezor.gov.rs

Šef Odseka za devizno poslovanje i upravljanje sredstvima Republike
Nataša Dukarić

natasa.dukaric@trezor.gov.rs

Šef Odseka za finansijsko planiranje, upravljanje likvidnošću i poslovne procese

Sektor za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

p.o. Pomoćnik direktora
Vera Vukčević - Gligorić

vera.vukcevic@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za računovodstvene poslove

Načelnik Odeljenja za finansijsko izveštavanje i metodologiju
Nataša Škembarević

natasa.skembarevic@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za metodologiju primene međunarodnih računovodstvenih standarda u javnom sektoru
Olga Kostić

olga.kostic@trezor.gov.rs

Sektor za obradu ličnih primanja

v.d. Pomoćnika direktora
Dragica Jovanović

dragica.jovanovic@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za obradu ličnih primanja
Svetlana Vladić

svetlana.vladic@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za izveštavanje o ličnim primanjima

Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

v.d. Pomoćnika direktora
Dragica Vićentijević

dragica.vicentijevic@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za izvršavanje javnih plaćanja
Tomislav Stanković

tomislav.stankovic@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za izvršenje prinudne naplate
Mirjana Medić

mirjana.medic@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za direktne podsticaje
Vesna Ilić

v.ilic@trezor.gov.rs

Šef Odseka za sistem računa i registre
Tanja Ristivojević

tanja.ristivojevic@trezor.gov.rs

Šef Odseka za fiskalnu statistiku
Dušan Bajić

dusan.bajic@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za izveštavanje o javnim prihodima
Marija Stoilov Stojčić

marija.stoilov@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za poslove javnih prihoda i fiskalne statistike
Zoran Trmčić

zoran.trmcic@trezor.gov.rs

Šef Odseka za izvršavanje deviznih plaćanja
Vladimir Despot

vladimir.despot@trezor.gov.rs

Sektor za informacione tehnologije

v.d. Pomoćnika direktora
Miroslav Stefanović

miroslav.stefanovic@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za aplikativni razvoj
Dragana Kuburović

dragana.kuburovic@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za analizu, projektovanje i podršku programskih sistema
Dragan Šobot

dragan.sobot@trezor.gov.rs

Šef Odseka za poslovnu analizu
Zoran Mizdrak

zoran.mizdrak@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za serversku infrastrukturu
Sanja Maksimović

sanja.maksimovic@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za tehničku i sistemsku podršku
Aleksandar Tošić

aleksandar.tosic@trezor.gov.rs

Načelnik Obradno-informacionog centra
Ivana Vulović

ivana.vulovic@trezor.gov.rs

Šef Centra za komunikacionu i mrežnu infrastrukturu

Šef Centra za harmonizaciju projekata i logistiku
Nebojša Mitrović

nebojsa.mitrovic@trezor.gov.rs

Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura

v.d. Pomoćnika direktora
Marina Miljković

marina.miljkovic@trezor.gov.rs

Šef Odseka za normativne i pravne poslove
Milenko Đuričić

milenko.djuricic@trezor.gov.rs

Šef Odseka za kontrolu poslovnih procedura
Snežana Janković

snezana.jankovic@trezor.gov.rs

Sektor za ljudske i materijalne resurse

v.d. Pomoćnika direktora

Načelnik Odeljenja za ljudske resurse
Dragica Jorgović

dragica.jorgovic@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za radno-pravne odnose
Sanja Avram

sanja.avram@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za selekciju i razvoj ljudskih resursa
Dragana Rakić

dragana.rakic@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za materijalne resurse
Nemanja Pejčić

nemanja.pejcic@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za kontrolu i održavanje objekata i opreme

Šef Centra za prijem i ekspediciju pošte
Sonja Tomić

sonja.tomic@trezor.gov.rs

Šef Odseka za javne nabavke
Slobodanka Đukanović

slobodanka.djukanovic@trezor.gov.rs

Sektor za finansiranje, računovodstvo i kontrolu

v.d. Pomoćnika direktora
Bratislav Mijailović

bratislav.mijailovic@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za upravljanje finansiranjem, računovodstvom i kontrolom

Šef Odseka za računovodstvo
Ognjan Đorđević

ognjan.djordjevic@trezor.gov.rs

Šef Odseka finansiranje
Biljana Cerović

biljana.cerovic@trezor.gov.rs

Šef Odseka za kontrolu
Oleg Grbić

oleg.grbic@trezor.gov.rs

Sektor za upravljanje procesima sistema javnih finansija

Načelnik Odeljenja za poslovne procese i elektronsko poslovanje
Marina Grbić

marina.grbic@trezor.gov.rs

Šef Grupe za poslovne procese

Rukovodilac Grupe za elektronsko poslovanje
Željko Trtica

zeljko.trtica@trezor.gov.rs

Grupa za stručno-operativne poslove

kabinet@trezor.gov.rs


Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Dragana Gadžić

dragana.gadzic@trezor.gov.rs

Uže unutrašnje jedinice