Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Kontakti

Centrala

Adresa Pop Lukina 7-9, 11000 Beograd, Srbija
Telefon 011 3202-300
Email kabinet@trezor.gov.rs

trezor

Direktor
Marko Gvero
kabinet@trezor.gov.rs

Odsek za poslovnu saradnju

Rukovodilac
Kristina Anđelković

kabinet@trezor.gov.rs

Sektor za izvršenje budžeta

Pomoćnik direktora
Sandra Vraneš

ibrs@trezor.gov.rs

Sektor za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

v.d. Pomoćnika direktora
Zvezdan Popović

racunovodstvoizvestavanje@trezor.gov.rs

Sektor za obradu ličnih primanja

Pomoćnik direktora
Dragica Jovanović

solp@trezor.gov.rs

Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

Pomoćnik direktora
Tomislav Stanković

sjpfs@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za izvršavanje javnih plaćanja
Zorica Đuričić

platnipromet@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za izvršenje prinudne naplate
Sinisa Džagić

pnbk@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za direktne podsticaje
Vesna Ilić

rpg@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za poslove reklamacionog postupka
Jelena Ignjatović

reklamacijeeplati@trezor.gov.rs

Šef Odseka za platni promet
Milan Rančić

platnipromet@trezor.gov.rs

Načelnik odeljenja za sistem računa i registre
Tanja Ristivojević

evidencijakjs@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za vođenje korisnika javnih sredstava
Miloš Mihajlović

evidencijakjs@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za vođenje registra podračuna javnih sredstava
Rajka Lazarević

evidencijakjs@trezor.gov.rs

Načelnik odeljenja za fiskalnu statistiku
Bojan Stojilković

fiskalnastatistika@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za izveštavanje o javnim prihodima
Marija Stoilov Stojčić

fiskalnastatistika@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za poslove javnih prihoda i fiskalne statistike

fiskalnastatistika@trezor.gov.rs

Šef Odseka za izvršavanje deviznih plaćanja
Vladimir Despot

deviznakancelarija@trezor.gov.rs

Sektor za informacione tehnologije

v.d. Pomoćnika direktora
Jelena Fišćan

sit@trezor.gov.rs

Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura

Pomoćnik direktora
Miljan Čvoro

snppkpp@trezor.gov.rs

Sektor za ljudske resurse

Pomoćnik direktora
Dragica Jorgović

ljudskiresursi@trezor.gov.rs

Sektor za materijalne resurse

Pomoćnik direktora
Nemanja Pejčić

materijalniresursi@trezor.gov.rs

Sektor za finansiranje, računovodstvo i kontrolu

v.d. Pomoćnika direktora
Maja Folić

sfrk@trezor.gov.rs

Sektor za upravljanje procesima sistema javnih finansija

Pomoćnik direktora
Marina Grbić

supsjf@trezor.gov.rs

Odsek za internu reviziju

Rukovodilac
Marijana Krunić


Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Dragana Gadžić

dragana.gadzic@trezor.gov.rs

Uže unutrašnje jedinice