Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Kontakti
Sektor za ljudske i materijalne resurse

Centrala

Adresa Pop Lukina 7-9, 11000 Beograd, Srbija
Telefon 011 3202-300
Email kabinet@trezor.gov.rs

trezor

p.o. direktor
Marko Gvero
kabinet@trezor.gov.rs

Grupa za internu reviziju

Rukovodilac
Marijana Krunić
3202-205
marijana.krunic@trezor.gov.rs

Sektor za izvršenje budžeta

p.o. Pomoćnik direktora
Bratislav Mijailović
3202-288
bratislav.mijailovic@trezor.gov.rs

Šef Odseka za devizno poslovanje i upravljanje sredstvima Republike
Nataša Dukarić
2927-529
natasa.dukaric@trezor.gov.rs

Šef Odseka za finansijsko planiranje, upravljanje likvidnošću i poslovne procese
Ljiljana Marić
3202-294
ljilja.maric@trezor.gov.rs

Sektor za budžetsko računovodstvo i izveštavanje

p.o. Pomoćnik direktora
Vera Vukčević - Gligorić
3202-299
vera.vukcevic@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za računovodstvene poslove

Načelnik Odeljenja za finansijsko izveštavanje i metodologiju
Nataša Škembarević
3202-322
natasa.skembarevic@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za metodologiju primene međunarodnih računovodstvenih standarda u javnom sektoru
Olga Kostić
3202-211
olga.kostic@trezor.gov.rs

Sektor za obradu ličnih primanja

v.d. Pomoćnika direktora
Dragica Jovanović
3202-473
dragica.jovanovic@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za obradu ličnih primanja
Svetlana Vladić
3202-265
svetlana.vladic@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za izveštavanje o ličnim primanjima

Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

v.d. Pomoćnika direktora
Dragica Vićentijević
3202-418
dragica.vicentijevic@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za izvršavanje javnih plaćanja
Milan Tadić
3202-410
milan.tadic@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za izvršenje prinudne naplate
Mirjana Medić
3202-302
mirjana.medic@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za direktne podsticaje
Vesna Ilić
3202-392
v.ilic@trezor.gov.rs

Šef Odseka za sistem računa i registre
Tanja Ristivojević
3202-379
tanja.ristivojevic@trezor.gov.rs

Šef Odseka za fiskalnu statistiku
Dušan Bajić
3202-387
dusan.bajic@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za izveštavanje o javnim prihodima
Marija Stoilov Stojčić
3202-425
marija.stoilov@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za poslove javnih prihoda i fiskalne statistike
Zoran Trmčić
3202-460
zoran.trmcic@trezor.gov.rs

Šef Odseka za izvršavanje deviznih plaćanja
Vladimir Despot
3202-490
vladimir.despot@trezor.gov.rs

Sektor za informacione tehnologije

v.d. Pomoćnika direktora
Miroslav Stefanović
3202-466
miroslav.stefanovic@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za aplikativni razvoj
Dragana Kuburović
3202-331
dragana.kuburovic@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za analizu, projektovanje i podršku programskih sistema
Dragan Šobot
3202-346
dragan.sobot@trezor.gov.rs

Šef Odseka za poslovnu analizu
Zoran Mizdrak
3202-482
zoran.mizdrak@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za serversku infrastrukturu
Sanja Maksimović
3202-396
sanja.maksimovic@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za tehničku i sistemsku podršku
Aleksandar Tošić
3202-286
aleksandar.tosic@trezor.gov.rs

Načelnik Obradno-informacionog centra
Ivana Vulović
3202-378
ivana.vulovic@trezor.gov.rs

Šef Centra za komunikacionu i mrežnu infrastrukturu
Vladislav Dardić
3202-380
vladislav.dardic@trezor.gov.rs

Šef Centra za harmonizaciju projekata i logistiku
Nebojša Mitrović
3202-361
nebojsa.mitrovic@trezor.gov.rs

Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura

v.d. Pomoćnika direktora
Marina Miljković
2927-670
marina.miljkovic@trezor.gov.rs

Šef Odseka za normativne i pravne poslove
Milenko Đuričić
2927-229
milenko.djuricic@trezor.gov.rs

Šef Odseka za kontrolu poslovnih procedura
Snežana Janković
3202-432
snezana.jankovic@trezor.gov.rs

Sektor za ljudske i materijalne resurse

v.d. Pomoćnika direktora

Načelnik Odeljenja za ljudske resurse
Dragica Jorgović
3202-319
dragica.jorgovic@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za radno-pravne odnose
Sanja Avram
2927-504
sanja.avram@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za selekciju i razvoj ljudskih resursa
Dragana Rakić
3202-455
dragana.rakic@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za materijalne resurse
Nemanja Pejčić
3202-495
nemanja.pejcic@trezor.gov.rs

Rukovodilac Grupe za kontrolu i održavanje objekata i opreme
Vujadin Koprivica
3202-405
vujadin.koprivica@trezor.gov.rs

Šef Centra za prijem i ekspediciju pošte
Sonja Tomić
2927-546
sonja.tomic@trezor.gov.rs

Šef Odseka za javne nabavke
Slobodanka Đukanović
3202-458
slobodanka.djukanovic@trezor.gov.rs

Sektor za finansiranje, računovodstvo i kontrolu

v.d. Pomoćnika direktora
Mirjana Ilić
2927-621
mirjanav.ilic@trezor.gov.rs

Načelnik Odeljenja za upravljanje finansiranjem, računovodstvom i kontrolom

Šef Odseka za računovodstvo
Ognjan Đorđević
3202-274
ognjan.djordjevic@trezor.gov.rs

Šef Odseka finansiranje
Biljana Cerović
3202-364
biljana.cerovic@trezor.gov.rs

Šef Odseka za kontrolu
Oleg Grbić
3202-424
oleg.grbic@trezor.gov.rs

Sektor za upravljanje procesima sistema javnih finansija

Načelnik Odeljenja za poslovne procese i elektronsko poslovanje
Marina Grbić
2927-642
marina.grbic@trezor.gov.rs

Šef Grupe za poslovne procese

Rukovodilac Grupe za elektronsko poslovanje
Željko Trtica
2927-650
zeljko.trtica@trezor.gov.rs

Grupa za stručno-operativne poslove

kabinet@trezor.gov.rs


Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Dragana Gadžić
2927-576
dragana.gadzic@trezor.gov.rs

Uže unutrašnje jedinice