Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
23. 07. 2020.

Pušten je u rad testni sajt za servis Evidencija KJS. Na njemu se nalazi nova verzija aplikacije i servisa sa proširenim skupom podataka. Ova verzija će biti dostupna na zvaničnom sajtu od 05.08.2020. godine

18. 05. 2020.

Obaveštavamo vas da se zbog mere zabrane kretanja, odnosno policijskog časa koji je i dalje na snazi na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, poslovi u šalter salama Uprave za trezor u filijali Kosovska Mitrovica i pripadajućim ekspoziturama neće obavljati prema redovnom rasporedu radnog vremena.

O nastavku nesmetanog obavljanja poslova, kao i povratku na radno vreme pre uvođenja vanrednog stanja, bićete blagovremeno obavešteni.

15. 05. 2020.
12. 05. 2020.
11. 05. 2020.

Narodna skupština Republike Srbije donela je Odluku o ukidanju vanrednog stanja (‘Službeni glasnik RS” br. 65/20), kojim je dana 7. maja 2020. godine ukinuto vanredno stanje.

S tim u vezi, obaveštavamo vas da će se počev od 12. maja 2020. godine, poslovi u šalter salama filijala i ekspozitura Uprave za trezor obavljati nesmetano, prema utvrđenom rasporedu radnog vremena pre proglašenja vanrednog stanja, dok će na teritoriji AP Kosovo i Metohija poslovi u šalter salama filijale i pripadajućim ekspoziturama početi sa radom od 18. maja 2020. godine.

04. 05. 2020.

Pravo na isplatu novčane pomoći u skladu sa Uredbom o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 („Sl. glasnik RS“, broj 57/2020), ima nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalazi se u aktivnom statusu.

Pored opšteg uslova neophodno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, ili da je vlasnik životinje (krave, ovce ili koze), koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja.

Pravo na novčanu pomoć imaju i vlasnici obeleženih i registrovanih košnica pčela, bili oni nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

24. 04. 2020.

Isplata jednokratne novčane pomoći od 100 evra uređena je Uredbom o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2, koja je dana 24. aprila 2020. godine usvojena na sednici Vlade Republike Srbije, a istog dana stupila na snagu.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti imaju svi punoletni državljani Republike Srbije, koji na dan stupanja na snagu Uredbe (24. april 2020. godine) imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, sa važećom ličnom kartom.

Punoletni državljani Republike Srbije će od 15. maja do 5. juna 2020. godine moći da se prijave za isplatu novčane pomoći i to isključivo na sledeći način: elektronskim putem, tačnije preko portala Uprave za trezor, ili putem telefona. O broju telefona građani će biti blagovremeno obavešteni, a neposredno pre nego što počne da radi kontakt centar.

24. 03. 2020.

Zbog proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, poljoprivredna gazdinstva nisu u mogućnosti da Upravi za trezor podnose zahteve za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji saglasno odredbama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja (“Sl. glasnik RS“, broj 29/13, 9/16, 44/18-dr. zakon).

Iz navedenih razloga donet je Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja (“Sl. glasnik RS“, broj 38/20, u daljem tekstu: Pravilnik). kojim je propisano sledeće:

Izmene se nalaze u prilogu:

20. 03. 2020.

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije (,,Službeni glasnik RS”, br. 35/20 i 37/20) Ministarstvo finansija - Uprava za trezor obaveštava stranke da će pisarnica u Centrali Beograd biti izuzeta od obustave rada do dana prestanka vanrednog stanja, odnosno do donošenja drugačijeg akta Vlade.

Poslovi na pisarnici se mogu obaviti svakog radnog dana u periodu od 08,00-12,00 časova u Ulici Pop Lukina 7-9, Beograd 011/3202300, e-mejl:ut.tiket@trezor.gov.rs

20. 03. 2020.

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije (,,Službeni glasnik RS”, br. 35/20 i 37/20) Ministarstvo finansija - Uprava za trezor obaveštava stranke da će šalteri u filijalama Uprave za trezor biti izuzeti od obustave rada do dana prestanka vanrednog stanja, odnosno do donošenja drugačijeg akta Vlade.

Poslovi se mogu obaviti svakog radnog dana u periodu od 08,00-12,00 časova na šalterima filijala navedenih u prilogu.