Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Obaveštenje o Pozivu za podnošenje ponuda u vezi sakupljanja i transporta papira uz otkup, po partijama
Uredništvo sajta
Objavljeno:28. 02. 2024.
Ključne reči:

Uprava za trezor sprovodi postupak podnošenja ponuda u vezi sakupljanja i transporta papira uz otkup oblikovan po partijama.

Predmet otkupa su trenutne i novonastale količine papira u svim organizacionim jedinicama Uprave za trezor na teritoriji Republike Srbije. Sakupljanje i transport vršiće se po lokacijama koje su oblikovane u 10 (deset) partija.

Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi sakupljanja i transporta papira uz otkup, po partijama (kompletan poziv za podnošenje ponuda preuzmite u prilogu).

Sastavni deo Poziva su: Prilog 1(Podaci o ponuđaču), Obrazac ponude (Obrazac br.1, Obrazac br.2, Obrazac br.3, Obrazac br.4, Obrazac br.5, Obrazac br.6, Obrazac br.7, Obrazac br.8, Obrazac br.9 i Obrazac br.10.), kao i Modeli ugovora u zavisnosti za koju partiju podnosite ponudu/ponude, i svi dati u PDF formatu.

Dodatna obaveštenja u vezi sa ovim pozivom za dostavljanje ponuda mogu se dobiti putem: milica.opacic@trezor.gov.rs

Javni poziv za podnošenje ponuda za sakupljanje i transport papira uz otkup, po partijama 2024. godine