Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
RINO
Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura

Na osnovu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama1 Uprava za trezor uspostavila je projekat-aplikaciju Registar izmirenja novčanih obaveza - RINO.

Nadzor nad sprovođenjem zakona, a na način opisan pravilnikom o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza, vrši Ministarstvo finansija – odeljenje za budžetsku inspekciju2.

U cilju sprovođenja nadzora, Uprava za trezor prikuplja podatke o preuzetim obavezama od subjekata javnog sektora, koje oni dostavljaju kroz aplikaciju RINO i dostavljaju odeljenju za budžetsku inspekciju izveštaje sa podacima o neizmirenim obavezama korisnika javnih sredstava. Takođe, radi vršenja nadzora, odeljenje za budžetsku inspekciju iz aplikacije RINO preuzima podatke o neizmirenim obavezama javnih preduzeća.

Osnovne informacije

Pristupna adresa http://rino.trezor.gov.rs
Početak rada 01. April 2013.
Ciljna grupa Korisnici javnih sredstava
Podrška rino@trezor.gov.rs
Radno vreme Non-stop

Dokumentacija

Informacije za KJS
Raspis korisnicima javnih sredstava
Zahtev za otvaranje pristupnih šifara
Informacije za javna preduzeća
Uputstvo o načinu dostavljanja obrasca mesečnih izveštaja
Pravilnik o obrascu mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza
Obrazac za rokove izmirenja novčanih obaveza
Propisi
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o RINO
XML i Excel
Uputstvo za popunjavanje EXCEL obrasca
Propratni dopis za dostavu XML-a
XML format elektronskih poruka

  1. „Službeni glasnik RS“ br. 19/12 , 68/15 i 113/17 

  2. „Službeni glasnik RS“ br. 88/15 i 16/18