Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Help Desk
Sektor za upravljanje procesima sistema javnih finansija
Ključne reči:

Help Desk je servis Uprave za trezor za rešavanje problema krajnjih korisnika za sve servise koje Uprava realizuje.

Cilj sistema je optimizacija komunikacije sa krajnjim korisnicima u cilju efikasnog upravljanja i rešavanja problema. Uprava za trezor kroz ovaj sistem na efikasan način pruža pomoć korisnicima za sva pitanja vezana za upotrebu servisa za koje je nadležna, sa prosečnim vremenom reagovanja na problem od oko 30 minuta. Zbog navedenog, preporuka je da se isključivo ovaj servis koristi za prijavu problema jer je višestruko brži i pouzdaniji od drugih načina obraćanja Upravi - telefonom, lično, slanjem e-mail-a na adrese zaposlenih u Upravi itd.

Osnovne informacije

Pristup e-mail, sajt, iz samih servisa
Početak rada 24. Jul 2018.
Korisnici sistema Korisnici servisa Uprave za trezor
Radno vreme 07:30 - 15:30, Ponedeljak - Petak

Dokumentacija

Podršci se pristupa slanjem e-mail-a na zvaničnu adresu za podršku nakon čega se prate dobijene instrukcije.

Detaljnije, proces rešavanja problema se sastoji od sledećih koraka:

  1. Krajnji korisnik šalje e-mail na adresu podrške uz koji može dostaviti i priloge. Svaki servis ima posebno definisanu zvaničnu adresu podrške koja se nalazi na matičnoj web stranici servisa u sekciji osnovnih informacija o servisu. Po pravilu, e-mail adresa za podršku je gotovo uvek ime_servisa@trezor.gov.rs.

  2. Krajnji korisnik dobija povratni e-mail ako je poruka uspešno primljena, koji sadrži broj (ID) novokreiranog problema. Ukoliko automatski odgovor nije dobijen, prijava nije evidentirana i na njoj neće biti aktivnosti od strane Uprave. Sve buduće odgovore koje korisnik dobija po pitanju ovog konkretnog problema imaće ovaj ID u naslovu. Da bi se ista prijava rešavala u okviru jednog problema korisnik opcijom e-mail klijenta „reply“ ostvaruje komunikaciju sa Upravom. U suprotnom, sistem kreira novi problem koji dobija novi ID.

  3. Komunikacija između korisnika i Uprave po osnovu jedne prijave traje dok problem ne bude rešen.

Pored načina komunikacije e-mail-om, svi servisi koji omogućavaju ovu vrstu podrške imaju u donjem desnom uglu na matičnoj stranici sajta Uprave za trezor dugme , a i sami servisi ga mogu posedovati unutar svog interfejsa.


Primer 1

Servis ISIB na svojoj matičnoj stranici navodi da je adresa za podršku isib@trezor.gov.rs. Slanjem e-mail-a na ovu adresu, ili korišćenjem dugmeta direktno na web stranici ili u okviru ISIB web aplikacije korisnik dobija sledeći automatski odgovor na osnovu čega zna da je problem prihvaćen i da mu je dodeljen ID 23127:

Primer 2

Podrška za servis Evidencija KJS se može realizovati direktno sa web stranice:

Slanjem poruke na ovaj način sprovodi se identičan proces kao što je već opisan.


E-mail adresa support@trezor.gov.rs se može koristiti za opštu pomoć, nevezano od bilo kog servisa.