Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
EPP
Sektor za upravljanje procesima sistema javnih finansija
Ključne reči:

Elektronski platni promet (ePP) omogućava korisnicima javnih sredstava elektronsko plaćanje preko Interneta.

Servis omogućava sledeće funkcionalnosti:

 • Pripremu i slanje elektronskih platnih naloga
 • Upit u trenutno stanje na računima KJS
 • Pregled promena na računima KJS u toku dana
 • Preuzimanje izvoda
 • Preuzimanje dnevnih promena na računima KJS u elektronskom obliku (dnevni izvod)

Osnovne informacije

Pristupna adresa produkcijatest
Početak rada 12. januar 2022.
Korisnici sistema Korisnici javnih sredstava (KJS)
Podrška epp@trezor.gov.rs
Radno vreme 07:00 - 17:45 za sprovođenje plaćanja, 24/7 za sve druge funkcionalnosti

Kako postati korisnik

Da bi ste postali korisnik servisa potrebno je da zadovoljite sledeće preduslove:

 • Obezbeđen pristup Internetu
 • Posedovanje računara sa operativnim sistemima zastupljenim na tržištu i nekim od popularnih internet pregledača
 • Zadovoljavanje Opštih uslova za korišćenje elektronskog platnog prometa Uprave za trezor

Registracija KJS

Registracija se vrši podnošenjem pristupne dokumentacije:

 1. Ugovor u četiri primerka
 2. Opšti uslovi u četiri primerka
 3. Lični identifikacioni dokument na uvid lica koje preuzima korisnički nalog
 4. Zahtev za registraciju popunjen u elektronskoj formi i dostavljen na adresu elektronske pošte lokalnog administratora (Obrazac ePP-1)
 5. Ovlašćenje lokalnom administratoru za rad u ePP (Obrazac ePP-2)
 6. Ovlašćenje za preuzimanje korisničkog naloga (Obrazac ePP-3)

Dokumentacija se dostavlja mesno nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor gde se mogu dobiti sve neophodne informacije u vezi servisa.

Dokumentacija

Opšti uslovi za korišćenje elektronskog platnog prometa Uprave za trezor
Ugovor o korišćenju elektronskog platnog prometa Uprave za trezor
Ovlašćenje lokalnom administratoru za rad u ePP (ePP-2)
Ovlašćenje za preuzimanje korisničkog naloga (ePP-3)
Zahtev za blokadu i deblokadu korisničkog naloga (ePP-5)
Zahtev za ukidanje pristupa korisničkom nalogu (ePP-6)

Obaveštenja

Obaveštenje korisnicima javnih sredstava o početku produkcije
Obaveštenje korisnicima javnih sredstava o primeni novih Opštih uslova od 15. novembra 2022. godine

Propisi

Zakon o platnim uslugama