Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
CRF
Sektor za upravljanje procesima sistema javnih finansija
Ključne reči:

Odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama1 koje se odnose na registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, primenjuje se od 1. marta 2018. godine.

Postupak podnošenja zahteva za registraciju i rad u Centralnom registru faktura vršiće se prema korisničkom uputstvu, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura2.

Osnovne informacije

Pristupna adresa https://crf.trezor.gov.rs
Početak rada 01. Mart 2018.
Korisnici servisa Pravna lica
Podrška crf@trezor.gov.rs
Radno vreme Non-stop

Dokumentacija

Propisi

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura u Centralnom registru faktura

Obaveštenja

Obaveštenje KJS – 15.03.2018. godine

Spoljni linkovi


  1. Službeni glasnik RS broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017 

  2. Službeni glasnik RS broj: 7/2018, 59/2018 i 8/2019