Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Obaveštenje strankama o radnom vremenu šaltera Uprave za trezor
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Objavljeno:20. 03. 2020.
Ključne reči:

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije (,,Službeni glasnik RS”, br. 35/20 i 37/20) Ministarstvo finansija - Uprava za trezor obaveštava stranke da će šalteri u filijalama Uprave za trezor biti izuzeti od obustave rada do dana prestanka vanrednog stanja, odnosno do donošenja drugačijeg akta Vlade.

Poslovi se mogu obaviti svakog radnog dana u periodu od 08,00-12,00 časova na šalterima filijala navedenih u prilogu.

Obaveštenje strankama o radnom vremenu šaltera Uprave za trezor