Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Obaveštenje o Pozivu za prikupljanje ponuda za otkup neopasnog otpada
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:14. 11. 2019.
Ključne reči:

Uprava za trezor sprovodi postupak prikupljanja ponuda za otkup neopasnog otpada.

Predmet otkupa su trenutne i novonastale količine neopasnog otpada u svim organizacionim jedinicama Uprave za trezor na teritoriji Republike Srbije. Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi preuzimanja i transporta neopasnog otpada (kompletan poziv za prikupljanje ponuda preuzmite u prilogu).

Poziv za prikupljanje ponuda sa Obrascem ponude (u PDF-u i Word-u) i modelom ugovora.

Dodatna obaveštenja u vezi sa ovim pozivom za dostavljanje ponuda mogu se dobiti elektronskim putem: dragana.mijalackovic@trezor.gov.rs

Poziv za prikupljanje ponuda
Obrazac ponude i Model ugovora
Obrazac br.1