Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Obaveštenje o prestanku rada servisa za integralni sistem platnog prometa (ISPP)
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Objavljeno:15. 10. 2018.

Obaveštavamo vas da 31. decembra 2018. godine prestaje sa radom integralni sistem platnog prometa (ISPP).

Korisnici koji poslove platnog prometa obavljaju putem integralnog sistema platnog prometa (ISPP) potrebno je da izvrše prelazak na elektronski servis platnog prometa (eSPP) koji je dostupan od 01. januara 2018. godine.

Na sajtu Uprave za trezor http://www.trezor.gov.rs/src/services/espp/ dostupne su informacije o osnovnim funkcionalnostima servisa, visini naknada za korišćenje, korisničko uputstvo kao i potrebna dokumentacija za pristup servisu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti mesno nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor ili Grupi za elektronsko poslovanje na adresu el. pošte espp@trezor.gov.rs.