Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Управљање пословним процесима
Сектор за управљање процесима система јавних финансија

У Сектору за управљање процесима система јавних финансија обављају се следећи послови:

Планирање и изградња стратегије управљања система јавних финансија у складу са пословним потребама Управе

 • дефинисање модела пословања и праваца развоја система за управљање јавним финансијама
 • успостављање пословних правила

Управљање пословним процесима

 • анализа структуре пословних система
 • дефинисање надлежности и одговорности
 • уређење пословних система
 • управљање пословним системима
 • дефинисање модела пословног система за управљање јавним финансијама и његових подсистема
 • анализа ризика и дефинисање превентивних мера кроз анализу утицаја на пословање и план континуитета пословања (Business impact and Business continuity plan)

Управљање пројектима

 • покретање пројекта
 • анализа и планирање пројекта
 • дефинисање крајњег пројектног захтева
 • координација и контрола активности имплементације пројекта
 • контрола имплементираног решења
 • администрација имплементираног решења

Логистичка подршка постојећим пројектима и њихова хармонизација

 • анализа ефикасности рада система за управљање јавним финансијама
 • дефинисање захтева за измену/унапређење система
 • администрирање корисника постојећих и нових система јавних фианансија
 • контрола и анализа пословних захтева за измену постојећих процеса система јавних финансија, ради усаглашавања са постојећим прописима и другим системима на које измена утиче

Стручна едукација

 • стручна инструктажа, едукације и усавршавање у оквиру прописа и пословних решења
 • организовање обука за употребу сервиса у надлежности Управе

Администрирање крајњих корисника и Help Desk

 • администрација корисника сервиса за које је Управа надлежна
 • оптимизација комуникације са крајњим корисницима
 • ефикасно решавање пријављенх проблема крајњих корисника
 • управљање Help Desk сервисом