Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Prethodno obaveštenje – Radovi na investicionom održavanju objekata - uređenje šalter sala i stvaranje uslova za pristup objektima licima sa invaliditetom
Objavljeno:03. 08. 2018.
Id:PO 14/2018

Prethodno obaveštenje - Radovi na investicionom održavanju objekata - uređenje šalter sala i stvaranje uslova za pristup licima sa invaliditetom