Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Prethodno obaveštenje – Elektronska komunikaciona usluga zakupa linkova L2VPN i L3VPN
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:23. 01. 2018.
Id:PO 13/2018

Prethodno obaveštenje za javnu nabavku usluge – Elektronska komunikaciona usluga zakupa linkova L2VPN i L3VPN