Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Prethodno obaveštenje – Proširenje i održavanje sistema optimizacije štampe
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:23. 01. 2018.
Id:PO 12/2018

Prethodno obaveštenje za javnu nabavku usluge – Proširenje i održavanje sistema optimizacije štampe