Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Prethodno obaveštenje - Računarsko komunikaciona oprema za unapređenje IKT infrastrukture, po partijama
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:23. 01. 2018.
Id:PO 09/2018

Prethodno obaveštenje za javnu nabavku dobra - Računarsko komunikaciona oprema za unapređenje IKT infrastrukture, po partijama