Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Prethodno obaveštenje - Mrežna oprema – WAN i LAN komunikaciona infrastruktura za organizacione jedinice
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:23. 01. 2018.
Id:PO 08/2018

Prethodno obaveštenje za javnu nabavku dobra - Mrežna oprema – WAN i LAN komunikaciona infrastruktura za organizacione jedinice