Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Prethodno obaveštenje - Službena odeća
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:18. 01. 2018.
Id:PO 06/2018

Prethodno obaveštenje za javnu nabavku dobra - Službena odeća