Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Prethodno obaveštenje - Oprema za dojavu požara i oprema za gašenje požara,sa ugradnjom
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:18. 01. 2018.
Id:PO 03/2018

Prethodno obaveštenje za nabavku dobra - Oprema za dojavu požara i oprema za gašenje požara sa ugradnjom