Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Prethodno obaveštenje - Oprema za video nadzor sa ugradnjom
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:18. 01. 2018.
Id:PO 02/2018

Prethodno obaveštenje za javnu nabavku dobara - Oprema za video nadzor sa ugradnjom