Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka radova – radovi na mašinskim i elektroinstalacijama sa ugradnjom opreme
Objavljeno:17. 06. 2020.
Id:OP 23/2020
Rok:20. 07. 2020. do 10 časova

Obaveštenje o obustavi postupka - objavljeno 03.08.2020. godine
Odluka o obustavi postupka - objavljeno 21.07.2020. godine
Konkursna dokumentacija - objavljeno 17.06.2020. godine
Poziv za podnošenje ponuda - objavljeno 17.06.2020. godine