Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka dobara - Klima uređaji
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:07. 03. 2018.
Id:OP 09/2018
Rok:28. 03. 2018. do 10 časova

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija