Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - Održavanje i popravka mašina za brojanje novca i popravka mašina za vezivanje novca
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:01. 03. 2018.
Id:OP 07/2018
Rok:02. 04. 2018. do 10 časova

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija