Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - Održavanje i popravka mašina za brojanje novca i popravka mašina za vezivanje novca
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:01. 03. 2018.
Id:OP 07/2018
Rok:02. 04. 2018. do 10 časova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
Obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude