Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - Održavanje računarske opreme, štampača za blagajne i projektora
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:14. 02. 2018.
Id:OP 06/2018
Rok:19. 03. 2018. do 10 časova

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija