Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - Održavanje i popravka fotokopir aparata i telefaks aparata
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:13. 02. 2018.
Id:OP 05/2018
Rok:16. 03. 2018. do 10 časova

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije