Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - elektronske komunikacione usluge fiksne telefonije
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:12. 01. 2018.
Id:OP 01/2018
Rok:12. 02. 2018. do 10 časova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru