Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka dobara – Klima uređaji, u postupku javne nabavke male vrednosti
Objavljeno:16. 03. 2020.
Id:JNMV 05/2020
Rok:27. 03. 2020. do 10 časova

Obaveštenje o obustavi postupka - objavljeno 25.03.2020. godine
Odluka o obustavi postupka - objavljeno 18.03.2020. godine
Konkursna dokumentacija - objavljeno 16.03.2020. godine
Poziv za podnošenje ponude - objavljeno 16.03.2020. godine