Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavku usluga – Sistematski zdravstveni pregled zaposlenih, u postupku javne nabavke male vrednosti
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:05. 03. 2020.
Id:JNMV 04/2020
Rok:23. 03. 2020. do 10 časova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - objavljeno 25.05.2020. godine
Odluka o dodeli ugovora - objavljeno 12.05.2020. godine
Dodatna pojašnjenja 2 - objavljeno 21.04.2020. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - objavljeno 16.04.2020. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - objavljeno 20.03.2020. godine
Dodatna pojašnjenja - objavljeno 20.03.2020. godine
Konkursna dokumentacija - objavljeno 05.03.2020. godine
Poziv za podnošenje ponuda - objavljeno 05.03.2020. godine