Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervacija hotelskog smeštaja za službena putovanja, po partijama
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:26. 01. 2018.
Id:JNMV 02/2018
Rok:05. 02. 2018. do 10 časova

Obaveštenje o zaključenim ugovorima
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda