Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - Održavanje softvera pod komercijalnim nazivom "SIRIUS 2010"
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:05. 02. 2018.
Id:JN 06/2018
Rok:19. 02. 2018. do 10 časova

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru