Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluge - Isporuka toplotne energije po partijama
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:08. 11. 2017.
Id:JN 11/2017
Rok:27. 11. 2017. do 10 časova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
Izmena konkursne dokumentacije
Dodatna pojašnjenja
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija