Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - Isporuke toplotne energije
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:09. 12. 2016.
Id:JN 15/2016
Rok:16. 12. 2016. do 10 časova

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partije 1 i 2
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija