Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - Elektronske komunikacione usluge - internet
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:05. 10. 2020.
Id:CJN 03/2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - objavljeno 05.10.2020. godine