Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - usluge penosa putem optičkih vlakana - dark fibe
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:18. 10. 2019.
Id:CJN 04/2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - objavljeno 05.10.2020. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - objavljeno 18.10.2019. godine