Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka dobara - nabavka goriva i maziva
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:17. 06. 2019.
Id:CJN 01/2019

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partiju 2 i 3 - objavljeno 17.06.2019. godine
Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partiju 2 i 3 - objavljeno 15.06.2020. godine