Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluge - održavanja računara, štampača i komunikacione opreme (samo za opremu koja nije bila predmet cjn u 2017. godini), za partiju 16
Objavljeno:07. 09. 2018.
Id:CJN 11/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 16 - objavljeno 13.09.2019. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru