Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka dobara - Nabavka računarske opreme i štampača
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:01. 12. 2017.
Id:CJN 13/2017

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partiju 7, 8 i 27