Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - Elektronska komunikaciona usluga prenosa putem optičkih vlakana - dark fiber
Objavljeno:19. 10. 2017.
Id:CJN 11/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2